Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo administracyjne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/15
Kodeksy - prawo administracyjne
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 3 poz. 15
  Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 266 poz. 2243
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2019
  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1954
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 228 poz. 1947
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 213 poz. 1777
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 205 poz. 1696
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1652
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1650
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 196 poz. 1631
  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 181 poz. 1504
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 174 poz. 1447
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1433
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1432
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1431
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: