Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo administracyjne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/15
Kodeksy - prawo administracyjne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 210 poz. 1524
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 210 poz. 1523
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1054
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 144 poz. 1005
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 133 poz. 922
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 876
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 123 poz. 845
  Ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy -Prawo o ruchu drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 109 poz. 754
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzworującej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 102 poz. 691
  Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 99 poz. 665
  Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 92 poz. 619
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 88 poz. 587
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 75 poz. 493
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: