Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 15/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 61 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 52 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 111 poz. 940
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 14 poz. 109
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 18 poz. 191
  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Więcej
 • Monitor Polski 1967
  nr 65 poz. 312
  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 starsze
 • Adres publikacyjny: