Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 7/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1573
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1572
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1571
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1527
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 153 poz. 1502
  Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 146 poz. 1421
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 139 poz. 1323
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 130 poz. 1188
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 124 poz. 1154
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 124 poz. 1151
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1117
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 99 poz. 919
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 96 poz. 873
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 66 poz. 618
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: