Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2366
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 223 poz. 2268
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 222 poz. 2258
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 194 poz. 1987
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 185 poz. 1913
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 171 poz. 1800
  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1754
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 166 poz. 1735
  Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 163 poz. 1712
  Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 161 poz. 1688
  Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 145 poz. 1542
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 142 poz. 1514
  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 121 poz. 1266
  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 92 poz. 880
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: