Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008r w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 28 poz. 165
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 25 poz. 150
  Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 11 poz. 70
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 10 poz. 57
  Konwencja o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1873
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 241 poz. 1770
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 223 poz. 1655
  Prawo zamówień publicznych z dnia 20 listopada 2007 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1371
  Ustawa dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 91 poz. 612
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 90 poz. 607
  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 557
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: