Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 14/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 1965
  nr 46 poz. 290
  Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 43 poz. 296
  Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 94
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 93
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 9 poz. 59
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 4 poz. 24
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1960
  nr 11 poz. 67
  Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 66 poz. 410
  Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 5 poz. 25
  Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 5 poz. 19
  Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 235
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 233
  Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 17 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1939
  nr 59 poz. 389
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1929
  nr 13 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: