Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 13/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 34 poz. 209
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 149 poz. 703
  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 21 poz. 113
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 119 poz. 567
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 102 poz. 499
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 92 poz. 411
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 61 poz. 258
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 33 poz. 147
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1986
  nr 28 poz. 141
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 49 poz. 223
  Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 4 poz. 33
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie określenia miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 17 poz. 109
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 12 poz. 65
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1966
  nr 43 poz. 257
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1966
  nr 22 poz. 141
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: