Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 469 kpk
  Art. 469 .  Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.
 • Art. 474a. kpk
  Art. 474a.  § 1.  Wniosek oskarżonego, o którym mowa w art. 387 § 1, złożony przed rozprawą, sąd może rozpoznać na posiedzeniu. § 2....
 • Art. 479. kpk
  Art. 479. § 1.  Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez...
 • Art. 491. kpk
  Art. 491. § 1 . Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny...
 • Art. 492. kpk
  Art. 492. § 1.  W razie pojednania stron postępowanie umarza się. § 2.  Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art....