Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 470. kpk
  Art. 470. 
 • Art. 477. kpk
  Art. 477.  Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.
 • Art. 489. kpk
  Art. 489. § 1.  Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia. § 2.   Na wniosek lub za zgodą stron sąd...
 • Art. 497. kpk
  Art. 497. § 1.  Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu...
 • Art. 505. kpk
  Art. 505.   Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym...