Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 474. kpk
  Art. 474. 
 • Art. 475. kpk
  Art. 475.  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano na rozprawę główną, odpis aktu oskarżenia można...
 • Art. 477. kpk
  Art. 477.  Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.
 • Art. 481. kpk
  Art. 481.   Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów.
 • Art. 492. kpk
  Art. 492. § 1.  W razie pojednania stron postępowanie umarza się. § 2.  Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art....