Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 471. kpk
  Art. 471. 
 • Art. 480. kpk
  Art. 480.  Rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo...
 • Art. 488. kpk
  Art. 488. § 1.  Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym...
 • Art. 492. kpk
  Art. 492. § 1.  W razie pojednania stron postępowanie umarza się. § 2.  Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art....
 • Art. 493. kpk
  Art. 493.  W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z...