Prawo

Encyklopedia Prawa

Zlecenie brokerskie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zlecenie brokerskie
Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich zleceniem brokerskim jest oferta kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, a także odpowiedź na taką ofertę, wystawiane na podstawie
zlecenia Klienta i przekazywane na krajowy rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania tego zlecenia zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku lub w tym systemie.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: