Prawo

Encyklopedia Prawa

Doradztwo podatkowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Doradztwo podatkowe
Ustawa o doradztwie podatkowym określa zasady i warunki wykonywania doradztwa podatkowego w Polsce.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt. 1.

Podmioty
Podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego:
1) osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
2) adwokaci i radcowie prawni;
3) biegli rewidenci,
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: