Prawo

Encyklopedia Prawa

Doradztwo inwestycyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo inwestycyjne to czynności polegające na przygotowaniu pisemnej lub ustnej rekomendacji kupna lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych albo wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego od ww. transakcji. Umowa powinna przygotowana w oparciu o potrzeby i sytuację klienta. Zawarta powinna być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na terenie UE doradztwo inwestycyjne powinny być dokonywane po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia przez odpowiedni organ nadzoru dla rynku finansowego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: