Prawo

Encyklopedia Prawa

Holding finansowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Holding finansowy
Zgodnie z art. 4 prawa bankowego pod pojęciem holdingu finansowego uznaje się grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: