Prawo

Encyklopedia Prawa

Akcje gratisowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Akcje gratisowe
Akcje, które wypuszcza dana spółka akcyjna w przypadku zwiększenia kapitału akcyjnego, który jest pokrywany z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego. Oznacza to, że akcjonariusze dostają je za darmo. Należy zaznaczyć, że akcje gratisowe nie wymagają objęcia. Przysługują one akcjonariuszom lub wspólnikom w stosunku do udziałów, jakimi dysponują w dotychczasowym kapitale zakładowym. Akcjonariusze otrzymują je bez konieczności pokrywania wkładów ze środków własnych. Podwyższenie kapitały zakładowego spółki z jej własnych środków nazywane jest też kapitalizacją rezerw. Na akcjach gratisowych zarabiają akcjonariusze, którzy otrzymują dywidendę od nowych akcji. Dywidenda obejmuje część zysku netto danej spółki kapitałowej. Jest przekazywana akcjonariuszowi lub może zostać rozdzielona pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: