Prawo

Encyklopedia Prawa

Akcje uprzywilejowane
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Akcje uprzywilejowane
Akcje umożliwiające skorzystanie z dodatkowych przywilejów polegających na:
- większej ilości głosów (maksymalnie 2 głosy za każdą posiadaną akcję) na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- uprzywilejowaniu co do dywidendy. Nie może ona przekraczać 150% wysokości dywidendy przysługującej z akcji nieuprzywilejowanej,
- prawie do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.
- Uprzywilejowaniu w innych elementach tj. prawie wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej, prawa weta itp.

Specyfika akcji uprzywilejowanych
Akcje uprzywilejowane przyznaje się zazwyczaj założycielom spółki akcyjnej w momencie jej zakładania. Są zawsze akcjami imiennymi. Ich zbycie związane jest z określonymi warunkami np. wpis do rejestru akcjonariuszy. Ich właściciele mają pierwszeństwo w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Ten typ akcji nie podlega obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli akcję zostanie sprzedana na giełdzie, automatycznie straci się przywileje, a tym samym akcja staje się akcją zwykłą. Akcje uprzywilejowane mają charakter kumulatywny. Jeżeli wypłata dywidendy nie nastąpiła w roku poprzednim, musi być wypłacona, zanim dywidenda będzie wypłacona posiadaczom akcji zwykłych. Akcje mogą być objęte klauzulą wykupu przez emitenta.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: