Prawo

Encyklopedia Prawa

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Zgodnie z art. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod pojęciem niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: