Prawo

Encyklopedia Prawa

Firmy inwestycyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Firmy inwestycyjne
W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi firmą inwestycyjną jest dom maklerski, zagraniczna firma inwestycyjna oraz firma inwestycyjna z państw trzecich;
Firma inwestycyjna przed zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej z klientem profesjonalnym informuje go o zasadach traktowania przez firmę inwestycyjną klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania go jak klienta detalicznego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: