Prawo

Encyklopedia Prawa

Indos wekslowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Indos wekslowy
Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie.
Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy "nie na zlecenie" lub inne zastrzeżenie równoznaczne, można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu.

Weksel można indosować również na trasata bez względu, czy przyjął on weksel, czy nie, a także na wystawcę lub na każdą inną osobę, wekslowo zobowiązaną. Osoby te mogą weksel dalej indosować.

Wymogi prawne
- Indos powinien być bezwarunkowy. Warunki, od których uzależniono indos, uważa się za nienapisane.
- Indos częściowy jest nieważny.
- Indos na okaziciela jest równoznaczny z indosem in blanco.
- Indos powinien być napisany na wekslu lub na złączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku) i podpisany przez indosanta.
- Indos może nie wymieniać indosatariusza lub może ograniczać się tylko do podpisu indosanta (indos in blanco). W tym przypadku indos jest ważny tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie wekslu lub na przedłużku.
- Indos przenosi wszystkie prawa z wekslu.
Jeżeli indos jest in blanco, posiadacz wekslu może:
1) wypełnić indos nazwiskiem własnym lub innej osoby;
2) indosować weksel dalej in blanco lub na inną osobę;
3) przenieść weksel na inną osobę bez wypełnienia indosu in blanco i bez indosowania.
- Indosant odpowiada w braku przeciwnego zastrzeżenia za przyjęcie i za zapłatę wekslu.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: