Prawo

Encyklopedia Prawa

Obrót wtórny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Obrót wtórny
Art. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi precyzuje, że przez obrót wtórny rozumie się:
a) dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo
b) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: