Prawo

Encyklopedia Prawa

Rynek zorganizowany
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rynek zorganizowany
Rynek zorganizowany to system obrotu instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Polski na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Gwarantuje on równy dostęp do informacji o transakcjach zgodnie z przepisami określonymi przez zasady wybranego kraju.
Instrumentami finansowymi są m. in. papiery wartościowe niebędące papierami wartościowymi czyli tytułami uczestnictwa, instrumentami rynku pieniężnego, prawami majątkowymi, opcjami kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Obrót zorganizowany obejmuje:
- rynek regulowany,
- alternatywny system obrotu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: