Prawo

Encyklopedia Prawa

Skarbowe papiery oszczędnościowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Skarbowe papiery oszczędnościowe
Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży:
1. osobom fizycznym;
2. stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów - również wpisanym do innego rejestru urzędowego, o ile warunki emitowania tak stanowią.
Skarbowy papier oszczędnościowy może być wyłączony z obrotu na rynku wtórnym albo może być przedmiotem obrotu tylko między powyższymi podmiotami o ile warunki emitowania tak stanowią.
Zazwyczaj skarbowy papier oszczędnościowy adresowany jest do osób fizycznych na tzw. rynek detaliczny.
Podział skarbowych papierów wartościowych
Skarbowe papiery wartościowe dzieli się na:
- obligacje klasyczne,
- obligacje egzotyczne.
Obligacje klasyczne są z reguły o niskim nominałach. Podlegają ograniczonej możliwości obrotu na rynkach wtórnych. W Polsce zalicza się do nich obligacje dwuletnie (DOS), obligacje trzyletnie (TZ), obligacje czteroletnie (COI), obligacje dziesięcioletnie (EDO). Ich sprzedaż następuje przez placówki wybranego przez MF agenta, ale także przez telefon lub Internet.
Do obligacji egzotycznych zalicza się emitowane w niektórych krajach tzw. obligacje loteryjne. Ten rodzaj obligacji nie występuje w Polsce.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: