Prawo

Encyklopedia Prawa

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych
Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla SPW, zwany dalej Fixingiem Skarbowe Papiery Wartościowe.

Kursy Fixingowe oraz Kursy Informacyjne ogłaszane są dla emisji bazowych oraz innych emisji. Lista SPW będąca przedmiotem fixingu jest ustalana przez Emitenta. Zmiany w liście SPW będących podstawą Fixingu SPW są ogłaszane przez Pełnomocnika Fixingu SPW co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia lub zakończenia ogłaszania Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych dla danego SPW

W celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych SPW są organizowane dwie Sesje Fixingowe. Sesje odbywają się w dniach, w których prowadzony jest obrót na Rynku. Sesje trwają po 5 minut, kończą się o godzinie fixingu, po której Pełnomocnik ustala Kursy Fixingowe i Kursy Informacyjne. Sesje są przeprowadzane za pośrednictwem Rynku zgodnie z jego Regulaminem.

Godziną fixingu są:
- pierwsza sesja fixingowa - 9:30,
- druga sesja - 16:30.

Ustalanie kursów fixingowych
Kursy Fixingowe oraz Kursy Informacyjne obliczane są w oparciu o anonimowe dyspozycje kupna i sprzedaży o wartości nominalnej będącej wielokrotnością 5 mln zł. Do wyliczenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych brane są pod uwagę dyspozycje znajdujące się w systemie i aktywne w chwili rozpoczęcia Sesji, usunięte w trakcie trwania Sesji, oraz na podstawie których zawarto transakcje w czasie trwania Sesji.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: