Prawo

Encyklopedia Prawa

List przewozowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
List przewozowy
List przewozowy jest dokumentem wystawionym ze względu na przyjęcie przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot, który nadaje przesyłkę. Art. 38 prawa przewozowego precyzuje ,że nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, a jeżeli przy danym rodzaju prze?wozu jest to powszechnie przyjęte, w inny sposób dostarcza informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewozu.
W liście przewozowym nadawca zamieszcza:
1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę;
2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;
3) określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia;
4) inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umo?wy lub sposób rozliczeń.

Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie nie?możności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia.
Czynności wymagane w przepisach szczególnych jest obowiązany załatwić:
1) nadawca przesyłki - w miejscu nadania;
2) przewoźnik - w czasie przewozu;
3) odbiorca - w miejscu przeznaczenia.
Jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: