Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 246
  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 244
  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 108 poz. 468
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1986
  nr 30 poz. 147
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 16 poz. 101
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisana w Warszawie dnia 9 października 1975 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 42 poz. 250
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1967
  nr 40 poz. 201
  Konwencja generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 67 poz. 416
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisana w Warszawie dnia 14 lutego 1959 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 19 poz. 114
  Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 235
  Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 233
  Konwencja (nr 40) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 231
  Konwencja (nr 39) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 229
  Konwencja (nr 38) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 227
  Konwencja (nr 37) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 221
  Konwencja (nr 25) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: