Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 31 poz. 219
  Konwencja (nr 24) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 24 poz. 158
  Konwencja generalna pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym, Układ dodatkowy dotyczący systemu zabezpieczenia społecznego stosowanego do pracowników górnictwa i przedsiębiorstw zrównanych z górnictwem, Układ dodatkowy dotyczący sposobu przekazywania funduszów i Protokół ogólny, podpisane w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1949
  nr 6 poz. 34
  Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1937
  nr 86 poz. 619
  Konwencja w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1937
  nr 86 poz. 617
  Konwencja w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: