Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1949 nr 31 poz. 235
Tytuł:Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.)
Data ogłoszenia:1949-05-17
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1949 nr 031 poz. 235