Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Państwowa Inspekcja Pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Państwowa Inspekcja Pracy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1870
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 247 poz. 1835
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1054
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1053
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 123 poz. 776
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 452
  Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 450
  Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 19 poz. 83
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 92 poz. 1007
  Zarządzenie Nr 18 Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 92 poz. 1006
  Zarządzenie Nr 16 Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 58 poz. 657
  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Monitor Polski 2002
  nr 54 poz. 740
  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: