Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Sygnatura:Monitor Polski 2002 nr 54 poz. 740
Tytuł:Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Data ogłoszenia:2002-11-15
Data wejscia w życie:2002-10-25
Data ujednolicenia:2004-04-01

740

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 października 2002 r.

w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360), na wniosek Głównego Inspektora Pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowej Inspekcji Pracy nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1

Marszałek Sejmu: M. Borowski