Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Sygnatura:Monitor Polski 2007 nr 58 poz. 657
Tytuł:Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
Data ogłoszenia:2007-09-10
Data wejscia w życie:2007-09-10
Data ujednolicenia:2009-02-02

657

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowej Inspekcji Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Sejmu: L. Dorn

Załącznik 1