Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo finansowe, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/6
Prawo finansowe i bankowe - prawo finansowe
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 225 poz. 1641
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 225 poz. 1640
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 146 poz. 1061
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 146 poz. 1060
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 139 poz. 992
  Ustawa z dnia 23 listopad 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 135 poz. 961
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 125 poz. 872
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 112 poz. 763
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 17 poz. 134
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 249 poz. 2104
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 227 poz. 1945
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 221 poz. 1902
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 184 poz. 1539
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 183 poz. 1538
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  Więcej
1 2 3 4 5 6
 • Adres publikacyjny: