Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo finansowe, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/6
Prawo finansowe i bankowe - prawo finansowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 117 poz. 741
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 443
  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 66 poz. 406
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 20 poz. 121
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 11 poz. 69
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1871
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 246 poz. 1817
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 135 poz. 948
  Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 133 poz. 923
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 771
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 72 poz. 482
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6
 • Adres publikacyjny: