Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Finansowanie nauki, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo dla każdego - finansowanie nauki
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 435
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 230
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 7 poz. 53
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 33 poz. 230
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 33 poz. 228
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 161 poz. 1359
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1040
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 110 poz. 932
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 106 poz. 898
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 782
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 238 poz. 2390
  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: