Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Finansowanie nauki, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - finansowanie nauki
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 98 poz. 639
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 84 poz. 510
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 38 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 21 poz. 126
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 221 poz. 1640
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 205 poz. 1489
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1453
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1402
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 189 poz. 1356
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 188 poz. 1346
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1305
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 170 poz. 1199
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 795
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 789
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: