Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2008 nr 38 poz. 216
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
Data ogłoszenia:2008-03-06
Data wejscia w życie:2008-03-21
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 038 poz. 216