Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 87
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1372
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 766
  Ustawa z dnia 15 marca 2007r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy- kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 424
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 248
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 166 poz. 1393
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 33 poz. 299
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 269 poz. 2679
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 100 poz. 1023
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 73 poz. 664
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1985
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 167 poz. 1634
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 134 poz. 1260
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1026
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1025
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: