Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo administracyjne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 15/15
Kodeksy - prawo administracyjne
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 25 poz. 133
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 55 poz. 249
  Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 79 poz. 349
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 24 poz. 101
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1988
  nr 5 poz. 44
  Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1988
  nr 5 poz. 40
  Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 16 poz. 98
  Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 R
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 54 poz. 323
  Porozumienie w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszące zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 54 poz. 322
  Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 września 1950 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 54 poz. 321
  Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Akt końcowy, podpisane w Genewie dnia 19 września 1949 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1929
  nr 65 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 20 poz. 226
  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych
  Więcej
 • Monitor Polski 2003
  nr 35 poz. 488
  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
  Więcej
 • Monitor Polski 1990
  nr 29 poz. 227
  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 starsze
 • Adres publikacyjny: