Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Administracja celna, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/4
Kodeksy - administracja celna
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 169 poz. 1771
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 120 poz. 1254
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 117 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 101 poz. 1032
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 97 poz. 967
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 913
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 912
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r.w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 911
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 902
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 89 poz. 846
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 87 poz. 832
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 87 poz. 830
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 751
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 750
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO
  Więcej
1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: