Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Administracja celna, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/4
Kodeksy - administracja celna
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 406
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 30 poz. 373
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 364
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 363
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 27 poz. 323
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 27 poz. 322
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szcegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 25 poz. 301
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 22 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 22 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 17 poz. 218
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
1 2 3 4 starsze
 • Adres publikacyjny: