Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 32/09 Postanowienie z dnia 2010-06-09
Z.U. 2010 / 5A / 55
SK 31/09 Postanowienie z dnia 2011-03-31
Z.U. 2011 / 2A / 17
SK 31/09 Postanowienie z dnia 2011-03-31
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 17
SK 30/09 Wyrok z dnia 2013-03-07
Zasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego Dz.U. 2013..429 z dnia 2013-04-05    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 26
SK 30/09 Wyrok z dnia 2013-03-07
Zasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 26 Dz.U. 2013..429 z dnia 2013-04-05     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
SK 3/09 Postanowienie z dnia 2012-03-06
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 28
SK 27/09 Postanowienie z dnia 2012-02-28
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 20
SK 26/09 Postanowienie z dnia 2011-06-13
Z.U. 2011 / 5A / 46
SK 25/09 Wyrok z dnia 2012-01-10
Dz.U. 2012..77 z dnia 2012-01-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 1
SK 24/09 Wyrok z dnia 2011-10-18
Zasada zwrotu kosztów nauki żołnierzy zawodowych
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 82
SK 22/09 Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 82
SK 22/09 Postanowienie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 3A / 28
SK 2/09 Wyrok z dnia 2010-01-12
Brak możliwości wniesienia do Sądu Najwyższego zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania
Z.U. 2010 / 1A / 1
SK 19/09 Wyrok z dnia 2010-10-28
Zarząd nieruchomością wspólną
Z.U. 2010 / 8A / 83
SK 18/09 Wyrok z dnia 2013-07-18
Zasady opodatkowania dochodu niezgłoszonego przez podatnika Dz.U. 2013..985 z dnia 2013-08-27    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 80
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: