Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 32/10 Postanowienie z dnia 2012-02-28
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 21
SK 31/10 Wyrok z dnia 2012-07-12
Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji Dz.U. 2012..835 z dnia 2012-07-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 80
SK 31/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-12
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 91
SK 30/10 Wyrok z dnia 2012-04-12
Zasady nadawania stopni naukowych (statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) Dz.U. 2012..431 z dnia 2012-04-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 39
SK 3/10 Postanowienie z dnia 2011-07-05
Z.U. 2011 / 6A / 64
SK 29/10 Postanowienie z dnia 2012-05-16
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 60
SK 28/10 Wyrok z dnia 2012-09-25
Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia (brak możliwości przywrócenia terminu) Dz.U. 2012..1095 z dnia 2012-10-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 8A / 96
SK 27/10 Postanowienie z dnia 2011-07-04
Z.U. 2011 / 6A / 63
SK 26/10 Postanowienie z dnia 2012-07-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 89
SK 25/10 Postanowienie z dnia 2012-07-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 88
SK 22/10 Postanowienie z dnia 2011-10-12
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 91
SK 2/10 Wyrok z dnia 2011-10-18
Zobowiązania podatkowe (zasady naliczania odsetek za zwłokę)
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 83
SK 19/10 Postanowienie z dnia 2012-07-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 87
SK 18/10 Wyrok z dnia 2012-10-11
Okres przedawnienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa w przypadku bezpodstawnego tymczasowego aresztowania Dz.U. 2012..1141 z dnia 2012-10-18    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 105
SK 17/10 Postanowienie z dnia 2012-05-30
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 62
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: