Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 49/08 Wyrok z dnia 2011-07-12
Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2011 / 6A / 55
SK 48/08 Postanowienie z dnia 2011-05-05
Z.U. 2011 / 4A / 36
SK 48/08 Postanowienie z dnia 2011-05-05
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 36
SK 47/08 Wyrok z dnia 2010-03-23
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2010 / 3A / 25
SK 46/08 Wyrok z dnia 2009-07-13
Możliwość zastosowania aresztu tymczasowego w wyniku rozpatrzenia przez sąd okręgowy zażalenia prokuratury na postanowienie sądu rejonowego (Uwaga!
S 7/09 z 9.11.2009, ZU //)
Z.U. 2009 / 7A / 109
SK 44/08 Postanowienie z dnia 2009-04-15
Z.U. 2009 / 4A / 59
SK 42/08 Wyrok z dnia 2009-06-16
Prawo do dziedziczenia odszkodowania
Z.U. 2009 / 6A / 85
SK 4/08 Postanowienie z dnia 2010-05-04
Z.U. 2010 / 4A / 43
SK 37/08 Postanowienie z dnia 2011-11-17
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 96
SK 37/08 Postanowienie z dnia 2012-06-19
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 69
SK 37/08 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-19
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 70
SK 36/08 Postanowienie z dnia 2009-06-02
Z.U. 2009 / 6A / 89
SK 36/08 Postanowienie z dnia 2009-06-02
Z.U. 2009 / 6A / 0
SK 35/08 Postanowienie z dnia 2008-10-15
zasady skreślania z listy pilotów morskich
Z.U. 2008 / 8A / 0
SK 35/08 Postanowienie z dnia 2008-10-15
zasady skreślania z listy pilotów morskich
Z.U. 2008 / 8A / 148
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: