Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 17/09 Wyrok z dnia 2012-05-29
Zasady zaliczania okresu pracy za granicą, osób które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, do okresów składkowych Dz.U. 2012..643 z dnia 2012-06-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 53
SK 17/09 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-04
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 86
SK 14/09 Postanowienie z dnia 2012-02-02
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 17
SK 13/09 Postanowienie z dnia 2011-08-03
Z.U. 2011 / 6A / 68
SK 11/09 Wyrok z dnia 2011-05-11
Uchylenie prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód
Z.U. 2011 / 4A / 32
SK 11/09 Wyrok z dnia 2011-05-11
Uchylenie prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 32
SK 11/09 Postanowienie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 5A / 44
SK 10/09 Wyrok z dnia 2010-02-09
Brak prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji
Z.U. 2010 / 2A / 10
SK 9/08 Wyrok z dnia 2011-05-19
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Z.U. 2011 / 4A / 34
SK 9/08 Wyrok z dnia 2011-05-19
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 34
SK 8/08 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
SK 8/08 Postanowienie z dnia 2008-05-26
wolność zrzeszania się; członkostwo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Z.U. 2008 / 4A / 72
SK 66/08 Postanowienie z dnia 2009-06-15
Z.U. 2009 / 6A / 94
SK 65/08 Postanowienie z dnia 2009-06-16
Z.U. 2009 / 6A / 99
SK 62/08 Wyrok z dnia 2011-04-12
Zróżnicowanie opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu
Z.U. 2011 / 3A / 22
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: