Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 12/11 Wyrok z dnia 2013-02-26
Postępowanie egzekucyjne (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych)
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 19 Dz.U. 2013..350 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
SK 11/11 Wyrok z dnia 2013-05-07
Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych Dz.U. 2013..585 z dnia 2013-05-21    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 40
SK 11/11 Wyrok z dnia 2013-05-07
Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 40 Dz.U. 2013..585 z dnia 2013-05-21     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
SK 10/11 Postanowienie o kosztach z dnia 2013-01-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 14
SK 10/11 Postanowienie z dnia 2013-01-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 13
SK 10/11 Postanowienie z dnia 2013-01-29
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 13 Dokumenty w sprawie  
SK 10/11 Postanowienie o kosztach z dnia 2013-01-29
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 14 Dokumenty w sprawie  
SK 1/11 Postanowienie z dnia 2011-06-20
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 5A / 47
SK 9/10 Wyrok z dnia 2013-07-17
Obligatoryjne wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne Dz.U. 2013..905 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 79
SK 7/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-04-04
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 44
SK 7/10 Postanowienie z dnia 2012-04-04
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 43
SK 6/10 Wyrok z dnia 2011-09-21
Ekstradycja obywatela polskiego
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 73
SK 5/10 Postanowienie z dnia 2011-11-29
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 102
SK 4/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-05-16
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 59
SK 4/10 Wyrok z dnia 2012-04-30
Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej Dz.U. 2012..512 z dnia 2012-05-14    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: