Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK
sygnaturaopispublikacja
SK 22/08 Postanowienie z dnia 2010-02-24
Z.U. 2010 / 2A / 18
SK 21/08 Wyrok z dnia 2010-07-21
Nadpłata podatku
Z.U. 2010 / 6A / 62
SK 21/08 Wyrok z dnia 2010-07-21
Nadpłata podatku
Z.U. 2010 / 6A / 0
SK 20/08 Postanowienie z dnia 2008-10-13
odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2008 / 8A / 0
SK 20/08 Postanowienie z dnia 2008-10-13
odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2008 / 8A / 146
SK 2/08 Postanowienie z dnia 2009-07-14
Z.U. 2009 / 7A / 118
SK 2/08 Postanowienie z dnia 2009-07-14
Z.U. 2009 / 7A / 117
SK 19/08 Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 80
SK 19/08 Wyrok z dnia 2009-03-31
Uniemożliwienie zaskarżenia postanowienia w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych
Z.U. 2009 / 3A / 29
SK 15/08 Postanowienie z dnia 2008-10-01
zasady wynagradzania syndyków przedsiębiorst pańśtwowych oraz pozostałych syndyków
Z.U. 2008 / 8A / 0
SK 15/08 Postanowienie z dnia 2008-10-01
zasady wynagradzania syndyków przedsiębiorst pańśtwowych oraz pozostałych syndyków
Z.U. 2008 / 8A / 143
SK 15/08 Wyrok z dnia 2009-10-20
Zasada wynagradzania syndyków przedsiębiorstw państwowych oraz pozostałych syndyków
Z.U. 2009 / 9A / 136
SK 14/08 Postanowienie z dnia 2008-07-16
odrzucenie apelacji przez sąd II instancji bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia jej braków
Z.U. 2008 / 6A / 118
SK 13/08 Wyrok z dnia 2011-03-22
Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu
Z.U. 2011 / 2A / 11
SK 13/08 Postanowienie z dnia 2011-04-06
Z.U. 2011 / 3A / 29
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: