wydziałsygnatura
- KSPSDISPK
I KZP
II KKKKNKOKZ
III KKKKNKOKZ
IV KKKKNKOKZ
V KKKKNKOKZ
rok
Izba Karna
sygnaturaopisdata wyd.
[IK] KSP 13/09 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2009/9/82
2009-09-02 
[IK] KSP 2/08 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2008/9/71
2008-06-10 
[IK] KSP 10/06 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2007/2/20
2006-12-21 
[IK] KSP 5/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/9/88
2005-06-16 
[IK] KSP 3/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/9/87 Wokanda 2006/2/18 (tylko notka)
2005-06-16 
[IK] SDI 1/08 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2008/4/30
2008-02-11 
[IK] SDI 8/07 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2007/10/72
2007-06-04 
[IK] SDI 5/06 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/7-8/74
2006-05-24 
[IK] SDI 62/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego 2005/z. II/2004/2005/63 Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/1/77/11
2004-12-17 
[IK] SDI 40/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2004/11-12/108 Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego 2005/z. II/2004/201/62
2004-11-18 
[IK] SDI 31/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2004/10/96
2004-10-01 
[IK] SDI 29/04 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2004/11-12/104
2004-09-03 
[IK] SDI 5/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2004/10/95 Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego 2005/z. II/2004/186/60
2004-10-01 
[IK] SPK 19/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/7-8/67
2005-04-01 
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: