Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
1239 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia...
Usługi ubezpieczeniowe
1238 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany...
Usługi ubezpieczeniowe
1237 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany...
Usługi ubezpieczeniowe
1227 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 102/05
"Jeżeli na podstawie wniosku, złożonego dokumentu lub oświadczenia Ubezpieczający uzyskał nienależną obniżkę składki, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania dopłaty składki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda już...
Usługi ubezpieczeniowe
1224 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 103/05
"Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub...
Usługi ubezpieczeniowe
1223 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 103/05
"Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub...
Usługi ubezpieczeniowe
588 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 54/04
"Odpowiedzialność PZU życie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania...
Usługi ubezpieczeniowe
587 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 56/04
"Odpowiedzialność PZU życie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania...
Usługi ubezpieczeniowe
488 2005-07-11 24 listopada 2004 r. sygn. akt XVII Amc 8/04
"Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa"
Usługi ubezpieczeniowe
86 2004-01-05 Sygn akt Amc 45/02
"Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie".
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 starsze
  • Adres publikacyjny: