Prawo

Encyklopedia Prawa

Subemitent inwestycyjny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Subemitent inwestycyjny
Zgodnie z art. 4 Ustawy o ofercie publicznej, subemitentem inwestycyjnym jest podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: