Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy urzędów państwowych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy urzędów państwowych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1053
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 93 poz. 621
  Ustawa z dnia 30 marca 2007r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 45 poz. 290
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1584
  Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 143 poz. 1027
  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1520
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 241 poz. 2075
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 66 poz. 597
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 145 poz. 1628
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 128 poz. 1403
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 98 poz. 1071
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: