Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy urzędów państwowych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy urzędów państwowych
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 86 poz. 953
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 407
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 406
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 24 poz. 296
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 97 poz. 1135
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 29 poz. 268
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 81 poz. 353
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1986
  nr 7 poz. 42
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 19 poz. 88
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 39 poz. 262
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 39 poz. 258
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 39 poz. 257
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1981
  nr 20 poz. 101
  Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 24 poz. 142
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: